دانلود موزیک ویدیو آدما آی آدما آدما آی آدما ببینین زندگی رو چه بی وفاست – سرم رو روی شونه ت میگذاشتم گل بوسه روی موهات میکاشتم – نمیدونم چرا از من گذشتی – از بیژن مرتضوی

دانلود موزیک ویدیو آدما آی آدما آدما آی آدما ببینین زندگی رو چه بی وفاست – سرم رو روی شونه ت میگذاشتم گل بوسه روی موهات میکاشتم – نمیدونم چرا از من گذشتی – از بیژن مرتضوی

لینک دانلود