دانلود موزیک ویدیو واویلا لیلی دوستت دارم خیلی از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو واویلا لیلی دوستت دارم خیلی از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو واویلا لیلی دوستت دارم خیلی از شهرام شب پره

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

واویلا لیلی واویلا لیلی واویلا لیلی دوست دارم خیلی واویلا لیلی
دوست دارم خیلی تو لیلی من مجنون تو شادی من دل خون
ز خیمه قلبت مکن منو بیرون مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی واویلا لیلی دوست دارم خیلی
واویلا لیلی دوست دارم خیلی ماشالا الو آه آه واویلا بر من
کشتی منو از سر واویلا بر تو بخون شبی با من موهاتو افشون کن
منو پریشون کن موهاتو افشون کن
منو پریشون کن مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی واویلا لیلی دوست دارم خیلی
واویلا لیلی دوست دارم خیلی لب کارون لب کارون لب کارون لب کارون
لب کارون چه گلبارون میشه وقتی که می شینه دلدارم
تو قایق ها دور از غم ها می خونم نغمه خوش لب کارون
هر روزا تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شط کنار نخلا
خوشیم با چنگالی و ساغر و می میشه با شادی و غم زمونمون طی
چه خوب و قشنگه لب لب کارون چه گلبارون
میشه وقتی که می شینه دلدارم تو قایق ها دور از غم ها
می خونم نغمه خوش لب کارون چلچراغ آسمون پیدا میشه
سر گذر تو این شبا غوغا میشه دسته دسته دخترون اهوازی
میان بیرون از خونه با طنازی گیسوها پریشون
همه شاد و خندون قد بلند و خوشگل
همه ره زن دل چه خوب و قشنگه لب لب کارون چه گلبارون
میشه وقتی که می شینه دلدارم تو قایق ها دور از غم ها
می خونم نغمه خوش لب کارون دلم پی دلته جوم نارنجی
کجا منزلته؟ جوم نارنجی دلم پی دلته جوم جوم نارنجی
کجا منزلته؟ یک شو به سرایم
خودت گفتی برایم گفتی سر شومیو
دلت کرده هوایم دلم پی دلته جوم نارنجی
کجا منزلته؟ جوم نارنجی
دلم پی دلته جوم جوم نارنجی کجا منزلته؟
دستای حنایی با اون موی طلایی بیا دردت به جونم
تو آخر مال مایی دلم پی دلته جوم نارنجی
کجا منزلته؟ جوم نارنجی دلم پی دلته جوم جوم نارنجی
کجا منزلته جوم نارنجی دلم پی دلته جوم جوم نارنجی کجا منزلته


Music Video شهرام شب پره